Kazlų Rūdos STIHL Disk Golfo parko atidarymas jau liepos 6 d. 10.00!!!

KAZLŲ RŪDOS DISKGOLFO PARKO ATIDARYMO VARŽYBŲ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIZAMS LAIMĖTI NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Kazlų Rūdos diskgolfo parko atidarymo varžybų, Kazlų Rūdos savivaldybės prizams laimėti, tikslas – varžybų metu išaiškinti geriausius diskgolfo žaidėjus.

Uždaviniai:

populiarinti diskgolfą, kaip vieną iš sveikatinimo priemonių;

sudaryti sąlygas, parungtyniauti varžybų dalyviams tarpusavyje;

skatinti aktyvų poilsį ir rekreacinę veiklą rajone.

 

II SKYRIUS

VIETA, LAIKAS IR ORGANIZATORIAI

 Varžybos vyks 2022 m. liepos 6 d. Kazlų Rūdos DG parke.

Varžybų pradžia – 10val. 00 min.

Dalyviai renkasi 9val.30 min.

Diskgolfo varžybas organizuoja ir vykdo Asociacija ,,Visada su sportu“, Kazlų Rūdos sporto centras.

Informacija tel. 8 69805802.

 

III SKYRIUS

DALYVIAI IR VARŽYBŲ PROGRAMA

 Varžybose gali dalyvauti visi norintys nuo 10 metų ir vyresni dalyviai.

Už dalyvių elgesį, drausmę, priežiūrą, sveikatą ir gyvybę varžybų metu atsako patys – pilnamečiai dalyviai (18 metų ir vyresni); už nepilnamečius – jų tėvai (globėjai).

Visi dalyviai; tėvai (globėjai), atsakantys už nepilnamečius dalyvius, diskgolfo varžybose dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu  susijusią (tame tarpe dėl įvairių sveikatos sutrikimų, patirtų traumų ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti organizatoriams jokių pretenzijų.  Dalyviai, nepilnamečių tėvai (globėjai) užregistravę discgolfmetrix.com automatiškai atsako į punktą: ,,Varžybų metu pats /-i atsakau už savo sveikatą“

Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu į www.discgolfmetrix.com , savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

Dalyvių kategorijos:

a) MPO (vyrai metrix 850+);

b) FPO (moterys metrix 600+);

c) Jaunimas < 18m;

d) MA40 (vyrai nuo 40m. iki 49m.);

e) FA40 (moterys nuo 40m.);

f) MA50(vyrai nuo 50m.);

g) MA1(vyrai metrix 750 – 849);

h) MA2 (vyrai metrix 0 – 749);

i) FA1(moterys metrix 0 -599)

Varžybų programa:

10 val. 00 min. – varžybų pradžia;

17 val. 00 min. – varžybų pabaiga;

18 val. 00 min. – apdovanojimai.

Išankstinė dalyvių registracija vyks www.discgolfmetrix.com internetiniame puslapyje iki 2022 m. Liepos 05 d. 20 val. Dalyvių limitas 90 dalyviai.

Kazlų Rūdos krašto dalyvių registracija el.p. [email protected] iki liepos 4 d. 24.00 val. Informacija tel. 868549283.

 

IV SKYRIUS

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAI

 Apdovanojimai:

I – III vieta kiekvienoje kategorijoje – diskai.

 

V SKYRIUS

DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

Startinio mokesčio nėra

 

 VI SKYRIUS

VARŽYBŲ TRASA

 Varžybų trasą galima rasti facebook – ,,Diskgolfas Panevėžyje“ , ,,Diskgolfo fanai ” ar www.discgolfmetrix.com

 

VII SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

 Varžybų organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų nuostatus.

____________________

Kazlų Rūdos STIHL Disk Golfo parko atidarymas jau liepos 6 d. 10.00!!!