Kviečiame registruotis į Kazlų Rūdos savivaldybės diskgolfo Taurės varžybas!

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS DISKGOLFO TAURĖ‘ 2023

 

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

„KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS DISKGOLFO TAURĖ‘ 2023“ prizams laimėti, tikslas –  išaiškinti geriausius diskgolfo žaidėjus.

Uždaviniai:

    • populiarinti diskgolfą, kaip vieną iš sveikatinimo priemonių;
    • sudaryti sąlygas parungtyniauti varžybų dalyviams tarpusavyje;
    • skatinti aktyvų poilsį ir rekreacinę veiklą Kazlų Rūdos mieste.

 

II SKYRIUS

VIETA, LAIKAS IR ORGANIZATORIAI

Varžybos vyks 2023 m. liepos 6 d. (ketvirtadienis) Kazlų Rūdos DG parke.

Varžybų pradžia – 10 val. 00 min.

Dalyviai renkasi 9 val. 30 min. prie scenos.

Diskgolfo varžybas organizuoja ir vykdo Asociacija ,,Visada su sportu“, Kazlų Rūdos Sporto Centras.

Informacija tel. 8 69805802.

 

III SKYRIUS

DALYVIAI IR VARŽYBŲ PROGRAMA

Varžybose gali dalyvauti visi norintys nuo 12 metų ir vyresni dalyviai.

Už dalyvių elgesį, drausmę, priežiūrą, sveikatą ir gyvybę varžybų metu atsako patys – pilnamečiai dalyviai (18 metų ir vyresni); už nepilnamečius – jų tėvai (globėjai).

Visi dalyviai, tėvai (globėjai), atsakantys už nepilnamečius dalyvius, diskgolfo         varžybose dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu susijusią (tame tarpe dėl įvairių sveikatos sutrikimų, patirtų traumų ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti organizatoriams jokių pretenzijų. Dalyviai, nepilnamečių tėvai (globėjai) užsiregistravę discgolfmetrix.com automatiškai atsako į punktą: ,,Varžybų metu pats /-i atsakau už savo sveikatą ir kitų žaidėjų, žmonių saugumą DG trasoje“.

Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas į www.discgolfmetrix.com, savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

Dalyvių kategorijos:

a) MPO (vyrai metrix 850+);

b) FPO (moterys metrix 600+);

c) Jaunimas < 18m(berniukai ir mergaitės);

d) MA40 (vyrai nuo 40m iki 49m);

e) FA40 (moterys nuo 40m);

f) MA50 (vyrai nuo 50m);

g) MA3 (vyrai metrix 750-849);

h) MA4 (vyrai metrix 0-749);

i) FA1 (moterys metrix 0-599).

Varžybų programa:

10 val. 00 min. – varžybų pradžia;

10 val. 00 min. – 17 val. 00 min. – varžybos;

17 val. 00 min. – varžybų dalyvių apdovanojimai.

Išankstinė dalyvių registracija vyks https://discgolfmetrix.com internetiniame puslapyje iki 2023 m. liepos 5 d.  20 val. 00 min.

 

IV SKYRIUS

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAI

 Apdovanojimai:

I – III vieta, kiekvienoje kategorijoje – trofėjai.

 

V SKYRIUS

DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

 Startinis mokestis:

MPO – 10,-e(eurai);

FPO – 10,-e(eurai).

Kiti divizionai – 5,-e(eurai)

Startinio mokesčio pervedimas Į banko ,,Swedbank“ sąskaitą:

Asociacija ,,Visada su sportu“  LT597300010142300322

Paskirtis: STIHLDGT2023 Vardas Pavardė.

 

VI SKYRIUS

VARŽYBŲ TRASA

Varžybų pradžia – žaidėjai renkasi prie savo krepšių.

Apdovanojimai prie scenos.

Varžybų trasą galima rasti https://discgolfmetrix.com

 

VII SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų nuostatus.

 

Kviečiame registruotis į Kazlų Rūdos savivaldybės diskgolfo Taurės varžybas!