Kviečiame į žvejybos varžybas!!!

ŽVEJYBOS VARŽYBŲ NUOSTATAI

 

I.VARŽYBŲ TIKSLAS, UŽDAVINIAI

1.1.Skatinti įvairaus amžiaus savivaldybės gyventojus aktyviai leisti laisvalaikį gamtoje.

1.2.Reguliuoti Kazlų Rūdos tvenkinyje esančių žuvų populiaciją.

1.3.Nustatyti geriausius žvejus, pasidalinti patirtimi, populiarinti žvejybą plūdine meškere.

 

II.VARŽYBŲ DALYVIAI, DALYVIŲ REGISTRACIJA, VYKDYMO LAIKAS IR DATA

2.1.Žvejybos varžybas organizuoja Kazlų Rūdos sporto centras, Kazlų Rūdos savivaldybė.

2.2.Žvejybos varžybose gali dalyvauti kiekvienas pareiškęs norą, iš anksto užsiregistravęs ir pasirašęs saugos žurnale asmuo. Dalyviai neskirstomi pagal lytį ir amžiaus grupes. Neturintis 18 metų dalyvis privalo turėti tėvų ar globėjų raštišką sutikimą dėl dalyvavimo varžybose. Rekomenduojama kiekvienam varžybų dalyviui turėti asmens dokumentą su nuotrauka.

2.3.Varžybos vyks plūdinėmis meškerėmis.

2.4.Varžybos vyks asmeninėje įskaitoje. Varžybos vyks nuo kranto.

2.5.Varžybos vyks 2022 m. spalio 15 d. (šeštadienis) Kazlų Rūdos tvenkinyje (šalia prekybos centro „Maxima“) tvenkinyje, dalyviai registruojami nuo 8.00 val. Planuojama varžybų pradžia – 9.00 val.

2.6.Varžyboms teisėjaus organizatorių paskirta teisėjų grupė.

2.7.Žvejybos varžybų tvarkaraštis:

8.00 – 8.30 val. varžybų dalyvių registracija;

8.30 – 9.00  val. pasiruošimas varžyboms, sektorių traukimas;

9.00 – 13.00 val. varžybos;

13.00 val. žuvies svėrimas;

13.30  val. varžybų rezultatų paskelbimas, nugalėtojų apdovanojimas.

 

III. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI

3.1.Varžybų nugalėtojas apdovanojamas taure ir medaliu, prizininkai – medaliais.

 

IV.ŽVEJYBOS PLŪDINE MEŠKERE VARŽYBŲ TAISYKLĖS

4.1.Varžybų dalyvis

4.1.1. Varžybų dalyviu laikomas asmuo, užregistravęs ir sutinkantis su varžybų nuostatais ir turintis teisę žvejoti neišnuomotuose LR vandens telkiniuose.

4.2.Varžybų trukmė, eiga:

4.2.1.Varžybos vyksta vienu etapu. Etapo trukmė 4 val.

4.2.2.Varžybos vyksta nuo kranto, negalima braidyti užmetant, traukiant žuvį ir ją išsiimant.

4.2.3.Dalyviai varžybose startuos vienu metu.

4.2.4.Varžybas galima baigti ir anksčiau.

4.2.5.Draudžiama pasitraukti iš varžybų neinformavus apie tai teisėjų.

4.2.6.Dalyvis traukia burtus ir žvejoja nustatytame sektoriuje.

4.3.Įrankiai, masalai, gaudymo būdas:

4.3.1.Dalyvis gali turėti neribotą kiekį meškerykočių ir juos keisti varžybų metu. Bet vienu metu galima naudotis tik vienu meškerykočiu.

4.3.2.Galima naudoti bet kokios markės meškerykočius.

4.3.3.Dalyvis gali turėti neribotą kiekį gyvulinės, augalinės kilmės ar dirbtinių masalų ir juos keisti varžybų metu. Vienu metu gali žvejoti ne daugiau kai dviem pririštais masalais.

4.3.4.Dalyvis gali be apribojimų naudoti įvairius viliojančius kvapus, jaukinti žuvis.

4.4.Gaudymo būdas – žuvies gaudymas plūdine meškere.

4.5.Žuvys:

4.5.1.Leidžiama gaudyti visų rūšių žuvis pagal mėgėjiškos žūklės taisykles.

4.5.2.Užskaitomos visos teisingai sugautos žuvys (kabliukas buvo įstrigęs burnoje). Jei žuvis buvo pakirsta už šono, peleko ar uodegos, ji turi būti paleista. Atnešus svėrimui tokiu būdu sugautą, ji nebus užskaitoma.

4.6.Sankcijos:

4.6.1.Dalyvis diskvalifikuojamas, jei:

  • yra apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų;
  • pristatė svėrimui nors vieną žuvį, mažesnę nei riboja mėgėjiškos žūklės taisyklės;
  • po teisėjo įspėjimo pakartojo tą patį pažeidimą;
  • pavėlavo į finišą;
  • pasitraukė iš varžybų neinformavęs teisėjų;
  • naudojo neleistinus įrankius, masalus, gaudymo būdus;
  • perdavė žuvį kitam dalyviui;
  • paėmė žuvį iš kito asmens, nebūtinai dalyvio.

4.7.Vertinimas:

4.7.1.Varžybose laimi didesnį svorį žuvies sugavęs dalyvis. Jei kelių dalyvių sugautų žuvų svoris vienodas, laimi tas, kuris sugavęs didesnį kiekį žuvų.

4.7.2.Jei varžybose sutapo žuvies svoris ir kiekis, skiriant vietas vienodai pagavusių dalyvių, skaičiuojamas aritmetinis vidurkis suapvalinant iki sveikojo skaičiaus į didesnę pusę. Taip pat skaičiuojamos užimtos vietos ir nesugavusių žuvies dalyvių.

4.8.Nenumatyti atvejai:

4.8.1.Varžybų metu gali įvykti nenumatyti oro pasikeitimai, dėl kurių neįmanoma saugiai žvejoti (audra, perkūnija), pagal teisėjo signalą dalyvis įvertinęs turi kuo skubiau nutraukti žvejybą. Tokiu atveju, nusprendus varžybų teisėjams, varžybos gali būti stabdomos. Jos gali būti pratęstos pagerėjus oro sąlygoms pagal teisėjo duotą signalą. Šiuo atveju varžybos pratęsiamos atitinkamam laiko tarpui, kiek buvo prarasta laiko. Jei varžybų tęsti neįmanoma ir praėjo daugiau kaip 2/3 varžyboms skirto laiko, laikoma, kad varžybos įvyko ir dalyviai grįžta į finišą.

4.8.2.Jei dėl susiklosčiusių oro sąlygų varžybų neįmanoma pradėti, jų pradžia nukeliama, bet ne ilgiau kaip 2 valandoms.