Kviečiame Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojus į diskgolfo turnyrą “Sporto centro Taurei laimėti”!!!

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PAŽINTINIO DISKGOLFO TURNYRO „SPORTO CENTRO TAUREI LAIMĖTI“ NUOSTATAI

 

I.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 Skatinti Kazlų Rūdos ir jos apylinkių gyventojų fizinį aktyvumą.

Skatinti, kad į vasaros metu organizuojamas sporto ir fizinio aktyvumo veiklas įsitrauktų skirtingo amžiaus, fizinio pajėgumo gyventojai.

Supažindinti Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojus su nauja sporto šaka – diskgolfu.

Išaiškinti pajėgiausius Kazlų Rūdos savivaldybės diskgolfo žaidėjus.

Populiarinti diskgolfo žaidimą kaip vieną iš fizinio aktyvumo skatinimo priemonių Kazlų Rūdos savivaldybėje.

 

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

Pažintinį diskgolfo turnyrą organizuoja Kazlų Rūdos sporto centras.

Diskgolfo turnyrui vadovauja Kazlų Rūdos sporto centro paskirti teisėjai.

 

III. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

Diskgolfo turnyras vyks 2022 m. rugsėjo 18 d. (sekmadienis). Pradžia – 12.00 val.

Turnyro vieta – Kazlų Rūdos miesto parkas.

 

IV. DALYVIAI IR REGISTRACIJA

Diskgolfo turnyre dalyvauti gali tik Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai.

Turnyras vyks vyrų ir moterų grupėse.

Turnyre dalyvaujančių asmenų amžius neribojamas.

Turnyro dalyviai registruojami el.paštu [email protected] arba turnyro dieną vietoje.

Su turnyro organizavimu, vykdymu informacija teikiama tel. 868549283.

 

V. TURNYRO NUGALĖTOJŲ IR PRIZININKŲ NUSTATYMO TVARKA

Turnyro dalyvių tikslas – įveikti Diskgolfo parko visas 18 trasų (1 ratas).

Kovoje dėl prizinių (1-3) vietų esant vienodam dviejų ar daugiau dalyvių rezultatui, vietoms išaiškinti aukštesnė vieta skiriama dalyviui, turinčiam geriausios vienos ar daugiau trasų įveikimo rezultatą.

Jeigu du ir/ar daugiau dalyvių turi visus vienodus trasų rezultatus Esant vienodiems visų trasų rezultatams, vyks papildomos varžybos. Jų dalyviai turės įveikti papildomą trasą. Aukštesnė vieta skiriama dalyviui, parodžiusiam geresnį trasos rezultatą.

 

VI. APDOVANOJIMAI

Turnyro nugalėtojai apdovanojami taurėmis ir medaliais, prizininkai – medaliais, jauniausias ir vyriausias turnyro dalyvis – specialiais prizais.