„Kazlų Rūdos  savivaldybė skelbia konkursą Kazlų Rūdos sporto centro direktoriaus pareigoms eiti.


Konkursas paskelbtas – 2021-05-05


Nuoroda į pagrindinį  konkurso skelbimą –


https://www.kazluruda.lt/administracine-informacija/karjera/konkursai-i-savivaldybes-biudzetiniu-ir-viesuju-istaigu-vadovu-pareigas/185 


Pretendentų atrankos posėdžio data –  2021-08-18“