Kviečiame į jėgos trikovės tonažo varžybas “Sporto centro Taurei laimėti”!!!

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS JĖGOS TRIKOVĖS TONAŽO VARŽYBŲ „SPORTO CENTRO TAUREI LAIMĖTI“ NUOSTATAI

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Jaunimo supažindinimas su jėgos sporto šakomis, rungtimis.

Mėgėjiško jėgos sporto populiarinimas tarp jaunimo Kazlų Rūdos savivaldybėje.

Jaunimo užimtumo ir turiningo laisvalaikio leidimo skatinimas.

Pajėgiausių sportininkų išaiškinimas.

 

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 Varžybas organizuoja, vykdo Kazlų Rūdos sporto centras. Varžyboms teisėjauja sporto centro pakviesti teisėjai.

 

III. VARŽYBŲ DALYVIAI, PROGRAMA, VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

Varžybos vykdomos trijose grupėse – vyrų, moterų, jaunimo iki 18 m.

Varžybų programą sudaro šios rungtys: štangos spaudimas, pritūpimas su štanga, štangos atkėlimas nuo žemės.

Varžybos vykdomos Kazlų Rūdos sporto centro treniruoklių salėje, esančioje S.Daukanto g.18.

Varžybos vyks 2023 m. balandžio 22 dieną (šeštadienis). Pradžia – 12.00.

 

IV. REGISTRACIJA

Registracija į varžybas tel.: 8 685 49283 arba el p. [email protected]. Registruotis galima ir atvykus į varžybas.

Varžybose dalyvauti bus leidžiama su gydytojo viza, priešingu atveju dalyviai užtikrina, kad yra pasitikrinę sveikatą ir gali dalyvauti varžybose.

 

V. NUGALĖTOJŲ BEI PRIZININKŲ NUSTATYMO TVARKA

 Rungčių atlikimo varžybose seka: štangos spaudimas, pritūpimas su štanga, štangos atkėlimas nuo žemės.

Kiekvienoje rungtyje dalyvis laisvai pasirenka štangos svorį. Tikslas – per 90 sek. atlikti kuo daugiau pakartojimų. Fiksuojamas rezultatas – pakartojimų skaičius * atkeliamas/spaudžiamas svoris (kg). Vienai rungčiai skiriamas vienas bandymas.

Kiekvieną rungtį pradės sportininkas užsisakęs mažiausią pradinį svorį.

Varžybų nugalėtojas, prizininkai, kitos vietos nustatomos pagal Wilks koeficientą.

Už kiekvieną rungtį pagal užimamą poziciją skiriami taškai. Maksimalus rungties taškų skaičius priklausys nuo dalyvių skaičiaus. Pvz., jei rungtyje dalyvauja 15 dalyvių, už pirmą vietą skiriama 15 taškų, už antrą – 14 ir t.t.

Varžybų nugalėtoju skelbiamas asmuo, surinkęs didžiausią taškų sumą trejose rungtyse.

Jei dviejų ar daugiau dalyvių už tris rungtis surinktų taškų suma vienoda, aukštesnę vietą užims dalyvis, turintis aukštesnę vienoje iš rungčių poziciją.

Jeigu dviejų ar daugiau dalyvių visų trijų rungčių taškai sutampa, aukštesnė pozicija skiriama sportininkui, turinčiam absoliutų aukščiausią bet kurios rungties „tonažo“ rezultatą.

Sportininkas, atsisakęs dalyvauti rungtyje ar dalyvaujantis neįveikia užsakyto svorio, už ją gauna 0 taškų.

 

VI. APDOVANOJIMAI

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Kazlų Rūdos sporto centro įsteigtais prizais.